Služby grafika

Prvotní náhled kalendáře na základě správně dodaných podkladů je poskytován zcela zdarma pro základní kalendáře (vlastní fotografie, bez rozšířených možností úprav).

Pro takové zpracování musí být dodán přesný počet fotografií dle vybraného kalendáře.

Placené grafické práce se týkají požadovaných úprav nad rámec prvotního náhledu a požadavku na zpracování podkladů pro rozšířené možnosti kalendáře.

Dodatečné úpravy, případně úpravy na základě nedodržení dodání podkladů nejsou zahrnuty v prvotním náhledu a jsou zpoplatněny dle času grafických prací. Tedy i když je náhled možné měnit a výroba nebude zahájena dříve než bude kalendář zcela dle Vašich představ a náhled schválen, je lépe zbytečným opravám předcházet pečlivou kontrolou podkladů před samotným zadáním ke grafickému zpracování.

Případné další náhledy se změnou, na základě přání zákazníka, je účtováno dle času grafických prací.

Na každý náhled je počítáno minimálně 10 minut, maximum dle náročnosti. Je tedy výhodné uvést více konkrétních a přesných požadavků, než jejich postupné doplňování.

 

Podklady pro rozšíření kalendáře

Zpracování vlastní stránky vložené do kalendáře, značení na prodloužená záda, vložení loga či jiného motivu náhradou za minikalendárium a jiné grafické úpravy jsou kalkulovány dle času grafických a produkčních prací.

Čím přesnější zadání a lepší podklady pro zpracování, tím je zpravidla efektivnější zpracování a tím i nižší cena takovýchto služeb.

Možnost předání podkladů bez účtování grafických prací je u samostatných stran nebo značení na prodloužená záda při dodání v PDF velikosti 1:1.